Imprezy

MKS Padwa Zamość jest organizatorem lub współorganizatorem wielu imprez rekreacyjno-sportowych


Polonijnego Festiwalu Sportu Powszechnego.

(Impreza sportowo-turystyczno-integracyjna dla młodzieży i dzieci zza wschodniej granicy oraz uczniów zamojskich szkół)

   VII Polonijny Festiwal Sportu Powszechnego

   Młodzież polonijna ze Wschodu goœciła w Zamoœciu

   Polonia z Ukrainy wzięła udział w Festiwalu Sportu Powszechnego

   Polonia ze wschodu goœciła w Łabuniach


Wakacje na sportowo

(Obóz sportowo-wypoczynkowy dla dzieci i młodzieży polonijnej z Ukrainy)

   "Wakacje na sportowo" - dzieci i młodzież polonijna z Ukrainy na Roztoczu


Festiwal sportu dla rodziny

(Jest częścią programu promującego sport w różnych grupach społecznych i wiekowych, który MKS Padwa Zamość z powodzeniem realizuje od roku 2012)

   Sportowa niedziela w Parku Miejskim


Aktywni i zdrowi

(Naszą misją jest promocja różnorodnej aktywności: sportowej, turystycznej i rekreacyjnej w różnych grupach społecznych i wiekowych ze szczególnym uwzględnieniem osób starszych. Uczestnikami przedsięwzięcia są seniorzy z obszaru miasta Zamościa i powiatu zamojskiego, jak również województw ościennych: małopolskiego, podlaskiego i podkarpackiego)